Σφάλμα
Βιογραφικό Σημείωμα | Εκτύπωση |
Λάμπρος Ζέλλος

Χειρουργός Θώρακος

 

Κλινική Εξάσκηση & Ενδιαφέροντα

Η εξάσκηση της χειρουργικής εστιάζεται σε εγχειρήσεις θώρακος εκτός καρδιάς (όπως λοβεκτομές, πνευμονεκτομές, οισοφαγεκτομές, μεταμοσχεύσεις πνεύμονος κλπ.) για καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις πνεύμονος, οισοφάγου, και υπεζωκότα με ειδικό ενδιαφέρον σε μικροεπεμβατικές τεχνικές (VATS).

Εκπαίδευση:

Βιολογία 9/1986-5/1990
University of Maryland,College Park, Maryland USA Πτυχίο Βιολογίας Μάιος 1990

Ιατρική 8/1990-5/1994
Georgetown University School of Medicine Washington DC USA Πτυχίο Ιατρικής Μάιος 1994

Μεταπτυχιακές Σπουδές 7/2000-8/2001

Masters of Public Health Harvard School of Public Health Boston, Massachusetts USA

Ειδικότητα:

Γενική Χειρουργική 6/1994-6/1996
Γενική Χειρουργική Georgetown University Medical Center Washington DC USA

7/1996-7/1997
Ερευνα Τμήμα Καρδιοχειρουργικής West Roxbury VAMC/ Brigham & Women’s Hospital Harvard Medical School Boston, Massachusetts USA

7/1997-6/2000
Γενική Χειρουργική Georgetown University Medical Center Washington DC USA

Θωρακοχειρουργική 7/2000-7/2004

Χειρουργική Θώρακος Brigham & Women’s Hospital Harvard Medical School Boston, Massachusetts USA

Νοσοκομειακές Θέσεις:

8/2004-10/2008
Χειρουργός Θώρακος Brigham & Women’s Hospital / Dana Farber Cancer Institute Harvard Medical School Boston, Massachusetts USA

9/2007-10/2008
Χειρουργός Θώρακος West Roxbury VAMC Harvard Medical School West Roxbury, Massachusetts USA

Πανεπιστημιακός Βαθμός:

8/2004
Λέκτορας Χειρουργικής Harvard Medical School Boston, Massachusetts USA

Διοικητικές Θέσεις:

08/2004-08/2007
Κλινικός Συvδιευθηντής International Mesothelioma Program Brigham & Women’s Hospital
Harvard Medical School Boston, Massachusetts USA

Επιτροπές:

1997-2000
Επιτροπή Ιατρικών Αρχείων Georgetown University Medical Center Washington DC USA

2006-2008
Ελεγκτική Επιτροπή Κλινικής Ερευνας Dana Farber Cancer Institute Harvard Medical School Boston, Massachusetts USA

Αδειες και Διπλώματα:

2009
Αδεια Εξάσκησης Ιατρικής Περιφέρειας Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

2005
Δίπλωμα Ειδικότητας Θωρακοχειρουργικής American Board of Thoracic Surgery #7128

2004
Δίπλωμα Ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής American Board of Surgery #49163

1999
Αδεια Εξάσκησης Ιατρικής Washington, DC USA #38602

1966
Αδεια Εξάσκησης Ιατρικής Massachusetts USA #151922

Βραβεία/Τιμητικές Οργανώσεις:

2004
John Collins βραβείο της Καρδιοθωρακοχειρουργικής Harvard Medical School

2000
Marguerite George βραβείο της Αγγειοχειρουργικής Georgetown University School of Medicine

1990
ΦΒΚ τιμητική οργάνωση πτυχιούχων University of Maryland

1989
ΦΚΦ τιμητική οργάνωση University of Maryland

1988
ΦΣ τιμητική οργάνωση University of Maryland

1987
ΦΕΣ τιμητική οργάνωση πρωτοετών University of Maryland

Επαγγελματικοί Οργανισμοί:

-American College of Chest Physicians
-Society of Thoracic Surgeons
-Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Προσκεκλημένος Κριτικός:


-Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
-Annals of Thoracic Surgery
-Chest
-Diseases of Colon and Rectum

Συντονισμός/Eπιμέλεια Εκδοσης:

-Συvδιευθηντής Επιμέλειας Εκδοσης Βιβλίου Advanced Techniques in Thoracic Surgery
Editors: Sugarbaker, Bueno, Krasna, Mentzer, Zellos.
Publisher: McGraw Hill 2009

pdf Διαλέξεις
pdf Δημοσιεύσεις
pdf Journals
pdf Book Chapters